Sử dụng Caffeine trong quá trình luyện tập có nguy hiểm hay không?

Sử dụng caffeine trong quá trình luyện tập đạp xe có nguy hiểm hay không?

Posted on Posted in Kiến thức xe đạp, Sức khỏe dinh dưỡng

Nhiều vận động viên tin rằng uống caffeine có thể giúp họ cảm thấy tràn đầy năng lượng trong quá trình luyện tập. Nhưng caffeine thật sự đã hoạt động ra sao, nó có nhược điểm gì hay lợi ích gì cho việc tập luyện của bạn? Mặc dù caffeine và taurine có khả năng […]