123 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

Cycle Zone – Quận 7

Địa chỉ: 123 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

SĐT: (028) 3 77 33 218 – 0937.201.168