CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

  • Tất cả các khách hàng của Vòng Xanh sẽ được hưởng chính sách giá dành cho đại lý theo quy định của công ty.
  • Đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa khi kinh doanh sản phẩm mà công ty phân phối trên thị trường.
  • Giá bán lẻ là giá bán mà tất cả các cửa hàng bán lẻ của công ty hay bất kỳ các cơ sở bán lẻ của các đại lý niêm yết thống nhất theo quy định của công ty.
  • Áp dụng các mức giá ưu đãi dành cho hàng trưng bày tại cửa hàng của đại lý.
  • Đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng, các khoá đào tạo định kỳ về sản phẩm, công nghệ và kiến thức bán hàng do công ty hoặc nhà sản xuất tổ chức
Call Now Button