8 Phan Chu Trinh, Phường 1, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Cửa Hàng Xe Đạp Phú Thọ

Địa chỉ: Băng 1, đường Nguyễn Du, phường Dữu Lâu, TP. Việt Trì, Phú Thọ
SĐT: 0946.829.530