Đường quốc lộ 17B đô thị Tân Việt Bắc, Phường Mạo Khê- Thị xã Đông Triều – Quảng Ninh

Cửa Hàng Xe Đạp Quảng Ninh

Đường quốc lộ 17B đô thị Tân Việt Bắc, Phường Mạo Khê- Thị xã Đông Triều – Quảng Ninh
SĐT: 0976.123.321 – 0852.600.888