Số 4 Đường Bà Triệu, Phường Phú Hội, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

Đại Lý Cửa Hàng Xe Đạp Đức Phát

Địa chỉ: Số 4 Đường Bà Triệu, Phường Phú Hội, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

SĐT: 0766.946.868