Số BH01-28 Vinhomes Imperia, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Đại Lý Xe Đạp Xanh (Hải Phòng)

Địa chỉ: Số BH01-28 Vinhomes Imperia, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 
SĐT: 0904.639.988