103 ngõ 78 Kim Giang, Hà Nội

Đại Lý Xe Đạp Xế Độp 4 

Địa chỉ: 103 ngõ 78 Kim Giang, Hà Nội

SĐT: 091.971.3242