Số 11 Tôn Đức Thắng, Phường An Sơn, Tp Tầm Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Đại Lý Cửa Hàng Xe Đạp Tam Kỳ Đức Huy

Địa chỉ: Số 11 Tôn Đức Thắng, Phường An Sơn, Tp Tầm Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

SĐT: 0906.150.597