Pô Tăng Xe Đạp GIANT Stem Contact SL OD2

Pô tăng giant contact sl od2 stem

Do số lượng tại cửa hàng không đảm bảo đủ tại thời điểm bán, xin vui lòng liên hệ showroom còn hàng để đặt mua.

Chú ý sự khác biệt giữa Giant International chính hãng và hàng giả