142 Hàm Nghi, Phường 5, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại Lý Cửa Hàng Xe Đạp Việt Hồng Chinh

Địa chỉ: 142 Hàm Nghi, Phường 5, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

SĐT: (023) 3358 9119 – 0919.469.357